De politiek van techniek

Sinds ik kennis maakte met Langdon Winner (1944), politicoloog, in de colleges Vragen naar techniek van Awee Prins ben ik me bewust van de politieke uitwerking van onze technische verworvenheden. Winner stelt in zijn essay ‘Do artefacts have politics?’ (1986)* dat er een politieke kracht uit gaat van artefacten. Twee voorbeelden illustreren zijn stelling. Het eerste artefact dat hij noemt zijn de viaducten die in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden gebouwd over de grote snelwegen in het…

Meer lezen …