De Cirkel. Alles moet openbaar zijn.

Het is literair gezien geen al te sterke roman, De Cirkel van Dave Eggers. Hier geen krachtige, goedgebouwde zinnen of treffende beeldspraken. Gebrek aan structuur ook: waar voor mij een volgend hoofdstuk begint, schrijft Eggers gewoon door en de enige typografische aanwijzingen voor een nieuwe passage zijn drie sterretjes, soms middenin, soms bovenaan de bladzijde. Op pagina 277 vermeldt hij opeens ‘Boek II’. Toch blijf ik doorlezen, de (veelbe-)lovende kritieken en het verontrustende motto van John Steinbeck ‘Er kwam geen…

Meer lezen …